Маржин изискавания

Ливъридж нива за валутни двойки

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
USDEURJODAED
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
до 7?500?000до 7?500?000до 6?000?000до 28?000?0001:500
7?500?000 - 10?000?0007?500?000 - 10?000?0006?000?000 - 8?000?00028?000?000 - 37?000?0001:200
10?000?000 - 12?500?00010?000?000 - 12?500?0008?000?000 - 9?000?00037?000?000 - 46?000?0001:50
Над 12?500?000Над 12?500?000Над 9?000?000Над 46?000?0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
USDEURJODAED
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
до 6?000?000до 6?000?000до 5?000?000до 23?000?0001:500
6?000?000 - 8?000?0006?000?000 - 8?000?0005?000?000 - 6?000?00023?000?000 - 30?000?0001:200
8?000?000 - 10?000?0008?000?000 - 10?000?0006?000?000 - 8?000?00030?000?000 - 37?000?0001:50
Над 10?000?000Над 10?000?000Над 8?000?000Над 37?000?0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин
Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
USDEURJODAED
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
до 1?500?000до 1?500?000до 1?100?000до 5?600?0001:25
1?500?000 - 2?300?0001?500?000 - 2?300?0001?100?000 - 1?700?0005?600?000 - 8?500?0001:10
Над 2?300?000Над 2?300?000Над 1?700?000Над 8?500?0001:3
Вижте примери за изчисляване на маржин

Нива на ливъридж за [ASX200], [DAX40], [DJI30], [FTSE100], [NQ100], [SP500] и съответните CFD-та върху фючърси.

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
USDEURJODAED
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
до 500?000до 500?000до 400?000до 2?000?0001:500
500?000 - 3?500?000500?000 - 3?500?000400?000 - 2?500?0002?000?000 - 13?000?0001:200
3?500?000 - 4?700?0003?500?000 - 4?700?0002?500?000 - 4?000?00013?000?000 - 18?000?0001:50
Над 4?700?000Над 4?700?000Над 4?000?000Над 18?000?0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин

Нива на ливъридж за [AEX25], [CAC40], [HSI50], [IBEX35], [JP225], [MDAX50], [OBX25], [SMI20], [STOXX50], [TECDAX30], #Bund, #USTNote, #USDX и съответните CFD-та върху фючърси.

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
USDEURJODAED
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
до 1?000?000до 1?000?000до 800?000до 4?000?0001:200
1?000?000 - 1?500?0001?000?000 - 1?500?000800?000 - 1?100?0004?000?000 - 6?000?0001:50
Над 1?500?000Над 1?500?000Над 1?100?000Над 6?000?0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин

Нива на ливъридж за ЗЛАТО, XAUAUD и съответните CFD-та върху фючърси.

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
USDEURJODAED
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
до 500?000до 500?000до 400?000до 2?000?0001:500
500?000 - 3?000?000500?000 - 3?000?000400?000 - 2?200?0002?000?000 - 12?000?0001:200
3?000?000 - 4?000?0003?000?000 - 4?000?0002?200?000 - 3?000?00012?000?000 - 15?000?0001:50
Над 4?000?000Над 4?000?000Над 3?000?000Над 15?000?0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин

Нива на ливъридж за СРЕБРО, МЕД, ПЛАТИНА, ПАЛАДИЙ, #China50, CRUDOIL, BRENT и съответните CFD-та върху фючърси

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
USDEURJODAED
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
до 1?000?000до 1?000?000до 800?000до 4?000?0001:100
1?000?000 - 1?500?0001?000?000 - 1?500?000800?000 - 1?100?0004?000?000 - 6?000?0001:50
Над 1?500?000Над 1?500?000Над 1?100?000Над 6?000?0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин

Нива на ливъридж за [Canada60], _STXE600, _India50, _Singapore30, COCOA, ARABICA, ROBUSTA, COTTON, ORANGE.JUICE, SUGAR.RAW, SUGAR.WHITE и съответните CFD-та върху фючърси.

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
USDEURJODAED
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
до 500?000до 500?000до 400?000до 2?000?0001:50
Над 500?000Над 500?000Над 400?000Над 2?000?0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин

Нива на ливъридж за [HSCEI50], [SouthAfrica40], _Taiwan50 и съответните CFD-та върху фючърси.

Условна стойност на позицията във валутата на акаунта Ливъридж 1?
USDEURJODAED
Съотношението между условната стойност на позицията и изискуемият марджин за отваряне на позиция (напр. при ливъридж 1:500 контракт от 100,000 EUR изисква само 200 EUR марджин.)
до 500?000до 500?000до 400?000до 2?000?0001:30
Над 500?000Над 500?000Над 400?000Над 2?000?0001:10
Вижте примери за изчисляване на маржин

Забележки:

  1. Ако дадена позиция във всеки един инструмент е отворeна или затворена (изцяло или частично) в рамките на последния един час на търговската сесия в петък, ливъриджът, който се прилага за всички позиции в тази група инструменти е 1:50 (за позиции във Volatility index futures CFD – 1:5). Това включва и позиции, открити преди последния час, но не включва тези, които са с по-нисък ливъридж (например 1:2). Горното условие е в сила и за някои ДЗР върху кеш индекси и облигации. Съответните данни са посочени на страницата инструмента в Техническите спецификации. Ако отворена позиция е повлияна от намаляването на ливъриджа в края на сесията, ние ще активираме отново използвания по-висок ливъридж за всички позиции в този инструмент, преди пазарът за този инструмент да се отвори, обикновено в рамките на няколко часа от затварянето на последната дневна сесия. Моля, имайте предвид също, че горните условия могат да се прилагат със специално известие и за други дни от работната седмица в случаите, когато празниците или извънредните събития могат да повлияят на търговските часове или наличната ликвидност.
  2. Клиентите имат възможност да намалят или увеличават ливъриджа ръчно, като изберат едно от нивата за ливъридж в настройките на сметката в Dashboard. Моля имайте предвид, че промяната на ливъридж на сметката има незабавен ефект върху марджин стойността на всички отворени позиции. Ако решите да изберете да намалите ливъриджа, условните граници на стойностите, приложими към вашите позиции започват от тези, определени за избрания ливъридж в горните таблици.
  3. Маржин изисквания за пазари, различни от изброените по-горе, могат да бъдат намерени в Техническите спецификации чрез избиране на необходим инструмент в менюто за търсене.
  1. Маржин изисквания за пазари, различни от изброените по-горе, могат да бъдат намерени в Техническите спецификации чрез избиране на необходимия инструмент в менюто за търсене.
  2. Ако позиция по даден инструмент е отворена или затворена (изцяло или частично) в рамките на един час преди затварянето на търговската сесия в петък, ливъриджът, приложен за всички позиции в същата група инструменти , е 1:50 (за позиции Volatility index futures CFD - 1:5). Това включва позиции, отворени преди определения час преди затваряне, но не включва тези с по-ниски нива на ливъридж (например 1:2). Горният срок има удължена продължителност върху редица ДЗР на индекси и облигации. Съответните данни са посочени на страниците на инструментите в Технически Спецификации. Ако отворена позиция е повлияна от намаляването на ливъриджа в края на сесията, ние ще активираме отново използвания по-висок ливъридж за всички позиции в този инструмент, преди пазарът за този инструмент да се отвори, обикновено в рамките на няколко часа от затварянето на последната дневна сесия. Моля, имайте предвид също, че горните условия могат да се прилагат със специално известие и за други дни от работната седмица в случаите, когато празниците или извънредните събития могат да повлияят на търговските часове или наличната ликвидност.