Информация за Измами и Помощ

Информация за Измами и Помощ

Admirals е посветен на Вашата сигурност. Напоследък има съобщения за измамни телефонни обаждания, имейли или други комуникации, представящи се за посреднически услуги и търсещи да измамят лица с цел техните средства или да извлекат информация за банкова сметка. Информацията никога не е прекалено много, когато става въпрос за най-добрите практики за киберсигурност.

Има мерки, които можете да предприемете, за да се предпазите, като например:

  • Променяйте паролите си, поддържайте ги силни и уникални за всяка сметка
  • Активирайте потвърждение в две стъпки за Вашия профил в Кабинет на Трейдъра
  • Убедете се, че всяка антивирусна програма и софтуер за сигурност е актуализиран и активен

If you have any questions about your security, or if you feel like you have received any kind of fraudulent communication, please contact us using the contact form, or call us directly from Sunday to Friday, 24 hours a day, at +962-6-4009100, or send an email to jordan@admiralmarkets.com.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС