Финансова стабилност

Admiral Markets AS Jordan Ltd (регистрационен номер 57026) е оторизиран и регулиран да извършва инвестиционен бизнес от Йорданската комисия по ценни книжа (JSC) в Хашемитското кралство Йордания. Информацията на уебсайта на Admiral Markets AS Jordan Ltd (www.admiralmarkets.com) не е насочена към жители на никоя страна или юрисдикция, където такова разпространение или използване би било в противоречие с местните закони или разпоредби.

Ние използваме външни одитори, за да подобрим нашите оперативни и счетоводни процеси и процедури и да гарантираме спазването на регулаторните изисквания.

Ползите от Tърговия с Admirals

 • Оторизиран и регулиран от JSC
 • Базиран в Йордания с физически офис в столицата, Аман
 • Всички сметки се държат в отделна доверителна сметка при водещи банки
 • Външно Одитиран
 • Финансово Сигурен

Отделяне на клиентските средства

Когато финансирате сметка за търговия с Admirals, тези средства се държат в специално отделени клиентски доверителни сметки в йорданска банка, процедурите на Admirals гарантират спазването на инструкциите на Комисията по ценни книжа на Йордания относно клиентските пари. Освен това Admirals се придържа към собствените си строги политики по отношение на поддържането и функционирането на клиентски парични сметки.

В Admiral Markets парите на клиентите ни се отделят от нашите собствени средства. Admiral Markets няма да използва клиентски средства за каквато и да е цели - клиентските средства остават в рамките на отделена клиентска попечителска сметка, освен ако не получим право за използване за такси или като част от Вашите търговски загуби. Admiral Markets също е избрал да създаде попечителска сметка за сигурност на своите клиенти. Допълнителна информация за нашата политика на клиентски средства и предимствата на Попочителска Сметка за Сигурност може да бъде намерена в изявлението ни за разкриване на продукти.

Admiral Markets AS Jordan Ltd застрахователно покритие до 100 000 USD.

От 20 октомври 2021 г. бе създадена застрахователна полица за защита на средствата на нашите клиенти за клиенти на Admiral Markets AS Jordan*. С тази политика средствата на клиентите на Admiral Markets AS Jordan Ltd имат значително по-високо ниво на защита, до 100 000 USD!

Застрахователните обезщетения автоматично покриват всички клиенти на Admiral Markets AS Jordan Ltd, без да са необходими действия и без добавяне на допълнителни такси или разходи.

Тази застраховка е компонент от нашето предложение за пълна сигурност, заедно със сегрегирани парични сметки на клиенти в най-добрите банки, защита от негативен баланс по сметката за непрофесионални клиенти и нашата допълнителна политика за защита на негативен баланс на сметката.

Какво е обхванато:

 • Само допустимите ценни книжа и парични средства на клиенти на Admiral Markets AS Jordan Ltd в случай на несъстоятелност.

Какво не е обхванато:

 • Инвестиционната / търговската ефективност НЕ се покрива. Продуктите с ливъридж са силно спекулативни и крият висок риск от търговска загуба. Търгувайте отговорно!

Добавихме застрахователен сертификат тук.

Това е още един начин, по който ние от Admiral Markets AS Jordan Ltd правим допълнителни усилия, за да сме сигурни, че средствата на нашите клиенти са защитени. Сигурността на клиентите е наш приоритет, така че искаме да осигурим възможно най-добрата налична защита.

* Повече от 99% от всички наши клиенти ще бъдат покрити чрез застрахователната полица. За да бъдем точни обаче, някои клиенти няма да бъдат покрити, като:

 • Легална компания, различна от малък бизнес (в този контекст ?малък бизнес“ се счита за партньорство, юридическо лице, неперсонифицирано сдружение или взаимно сдружение с годишен оборот по-малък от 1 милион щатски долара).
 • Партньорство (различно от описаното по-горе).
 • Взаимно сдружаване (различно от описаното по-горе).
 • Институция за финансови услуги в чужбина.
 • Схема за колективно инвестиране или всеки, който е оператор или попечител на такава схема.
 • Пенсионен фонд.
 • Наднационална институция, правителство или централен административен орган.
 • Провинциален, регионален, местен или общински орган.
 • Лице, което според мнението на застрахователите носи отговорност или ще допринесе за несъстоятелността на Admiral Markets AS Jordan Ltd.
 • Лице, чието вземане произтича от сделки, във връзка с които е осъдено за престъпление за пране на пари.